Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Σχολή Οδηγών Παπακωνσταντής Δημήτρης

Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑM (Μοτοποδήλατα) 

    Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3.  
Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου 
 • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο(Δεν χρειάζονται αν κατέχει δίπλωμα άλλης κατηγορίας) 
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης 
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ΑΜ 
 • Δήλωση συγκατάθεσης για προσωπικά δεδομένα 
 • Αίτηση – Συγκατάθεση γονέων στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτω από 18 ετών  
 • Φωτοτυπία διπλώματος(αν κατέχει δίπλωμα άλλης κατηγορίας) 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται διαβατήριο και άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
  ΙΣΧYΣ
 • Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, και Α έχουν διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας. 
 • Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μετά, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, η διοικητική ισχύς τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, κατά περίπτωση. 

  Οδήγηση ΑΜ Χωρίς Εξετάσεις

Μπορείτε να οδηγείτε ΑΜ χωρίς εξετάσεις και χωρίς να πρέπει να αλλάξετε το δίπλωμά σας αν είστε κάτοχος κατηγορίας Β πάνω από 6 χρόνια και είστε πάνω από 27 χρονών 

Μετάβαση στο περιεχόμενο