Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Σχολή Οδηγών Παπακωνσταντής Δημήτρης

Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

Ανανέωση άδειας οδήγησης για άνω των 65 ή επαγγελματικών κατηγοριών (κάθε  5 χρόνια). Η Διαδικασία της ανανέωσης μπορεί να γίνει το τελευταίο δίμηνο πριν λήξει το δίπλωμα. Γίνεται όμως κανονικά και αφού λήξει.   

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου 
  • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο(Για άνω των 80 απαιτούνται και πιστοποιητικά Υγείας από ΩΡΛ και Νευρολόγο) 
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης 
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ανανέωσης άδειας οδήγησης 
  • Δήλωση συγκατάθεσης για προσωπικά δεδομένα 
  • Φωτοτυπία διπλώματος (Σε περίπτωση που έχει λήξει απαιτείται το πρωτότυπο) 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας  
  • Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται διαβατήριο και άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.  
  • Εάν η παλαιά άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή υπάρχει αλλαγή στοιχείων απαιτείται παράβολο9,02 €
 

ΙΣΧYΣ 

– Για επαγγελματικές κατηγορίες ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης. 

– Για άνω των 65 και μέχρι τα 80 ισχύει για 3 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης. 

– Για άνω των 80 ισχύει για 2 έτη και απαιτείται εξέταση από Παθολόγο, Οφθαλμίατρο, ΩΡΛ και Νευρολόγο. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο