Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Σχολή Οδηγών Παπακωνσταντής Δημήτρης

Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ) ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΠΟ 17 ΕΤΩΝ

    Αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών, εκτός από τον οδηγό. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος.

    Πλέον όμως μπορούν και οι ανήλικοι από 17 ετών να βγάλουν δίπλωμα αυτοκινήτου. Αφού όμως περάσουν τις πρακτικές εξετάσεις, θα υποχρεούνται όταν οδηγούν να συνοδεύονται από συνοδηγό άνω των 25 ετών που έχει δίπλωμα αυτοκινήτου τουλάχιστον πέντε χρόνια και με καθαρό point system.

    Επίσης θα μπορούν να οδηγούν μόνο εντός της Περιφέρειας όπου κατοικούν (πχ αν έβγαλε το δίπλωμα στη Ρόδο δεν θα μπορεί να οδηγήσει στη Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού πλην της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) και το όχημα θα φέρει το ειδικό σήμα του νέου οδηγού : «Σ»

    Εφόσον ο 17χρονος οδηγός κατά τη διάρκεια του έτους αυτού δεν εμπλακεί σε ατύχημα, όταν κλείσει τα 18 θα έχει πλέον το κανονικό δίπλωμα οδήγησης. Διαφορετικά θα πρέπει να δώσει ξανά εξετάσεις.

Εκπαιδευτικό με ταχύτητες
Αυτόματο εκπαιδευτικό αυτοκίνητο
Αυτόματο εκπαιδευτικό

Τοποθέτηση διακριτικού σήματος

    Επιβάλλεται στους οδηγούς και στους συνοδούς αυτών, η υποχρέωση να τοποθετούν, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η συνοδευόμενη οδήγηση , ειδικό διακριτικό σήμα αναγνωρίσεως νέων οδηγών που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών.

    Το ως άνω διακριτικό σήμα αποτελείται από το Κεφαλαίο γράμμα «Σ». Το γράμμα αυτό είναι μαύρου χρώματος, εκτυπώνεται σε επιφάνεια λευκού χρώματος και έχει διαστάσεις 12 x15 εκατοστά.

    Το διακριτικό σήμα επικολλάται ή τοποθετείται στη δεξιά άκρη της εσωτερικής πλευράς του οπίσθιου υαλοπίνακα του οχήματος, με τέτοιο τρόπο, ώστε να διακρίνεται με ευχέρεια από τους οδηγούς των οχημάτων που ακολουθούν.

    Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών, ανεξαρτήτως αν εξακολουθεί να επιβαίνει ή όχι συνοδός στο όχημα, αφαιρείται το διακριτικό σήμα «Σ» και τοποθετείται το διακριτικό σήμα «Ν» το οποίο πρέπει να έχει για ένα χρόνο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου 
 • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο(Δεν χρειάζονται αν κατέχει δίπλωμα άλλης κατηγορίας) 
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης 
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Β 
 • Δήλωση συγκατάθεσης για προσωπικά δεδομένα 
 • Αίτηση – Συγκατάθεση Γονέων (μία κάθε γονέας/κηδεμόνας) 
 • Φωτοτυπία διπλώματος(αν κατέχει δίπλωμα άλλης κατηγορίας) 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται διαβατήριο και άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. 

ΙΣΧΥΣ 

     Η άδεια οδήγησης για την κατηγορία Β έχει διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας. Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μετά, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, η διοικητική ισχύς τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, κατά περίπτωση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

– Υπάρχει δυνατότητα τα μαθήματα και η απόκτηση της άδειας οδήγησης να γίνουν με αυτόματο αυτοκίνητο.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΠΟ 17 ΧΡΟΝΩΝ 

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 
 2. Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης 
 3. Δήλωση Συγκατάθεσης Για Προσωπικά Δεδομένα 
 4. Αίτηση – Συγκατάθεση Γονέα για Β  (Από μια ο κάθε γονιός) 
Μετάβαση στο περιεχόμενο