Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Σχολή Οδηγών Παπακωνσταντής Δημήτρης

Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 

    Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp)  

    Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος. 

    Ο υποψήφιος μπορεί να βγάλει είτε με αυτόματο είτε με ταχύτητες (με συμπλέκτη). Στην περίπτωση που βγάλει αυτόματο δεν μπορεί να οδηγεί οχήματα με συμπλέκτη.

Μηχανή Α1 αυτόματο
Α1 αυτόματο
Μηχανή Α1 με ταχύτητες
Α1 με ταχύτητες
Μηχανή Α1 με ταχύτητες
Α1 με ταχύτητες

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου 
  • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο(Δεν χρειάζονται αν κατέχει δίπλωμα άλλης κατηγορίας) 
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης 
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Α1 
  • Δήλωση συγκατάθεσης για προσωπικά δεδομένα 
  • Φωτοτυπία διπλώματος(αν κατέχει δίπλωμα άλλης κατηγορίας) 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας  
  • Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται διαβατήριο και άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. 
 

  ΙΣΧYΣ

  • Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, και Α έχουν διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας. 
  • Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μετά, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, η διοικητική ισχύς τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, κατά περίπτωση. 
 

Απόκτηση άδειας Α1 Χωρίς Εξετάσεις 

Περίπτωση 1η  

    Μπορείτε να οδηγείτε Α1 χωρίς εξετάσεις αν είστε κάτοχος κατηγορίας ΑΜ (Μοτοποδήλατο) πάνω από 4 χρόνια, κατηγορίας Β πάνω από 4 χρόνια και είστε πάνω από 27 χρονών. Θα πρέπει το ΑΜ να είναι περασμένο στο πλαστικοποιημένο δίπλωμα του Β.  Δεν απαιτείται έκδοση νέου διπλώματος. 

Περίπτωση 2η  

    Αν δεν έχετε δίπλωμα ΑΜ, είστε πάνω από είκοσι επτά (27) ετών και είστε κάτοχος της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη, τότε μπορείτε να αποκτήσετε δίπλωμα Α1 κάνοντας στη σχολή μας 5 ώρες πρακτικών μαθημάτων χωρίς να δώσετε εξετάσεις οδήγησης.
Απαιτείται έκδοση νέου διπλώματος  (Σημειώνετε στο καινούργιο δίπλωμα με τον κωδικό ‘121’) 

Μετάβαση στο περιεχόμενο