Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Σχολή Οδηγών Παπακωνσταντής Δημήτρης

Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 

    Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.  

    Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος. 

    Ο υποψήφιος μπορεί να βγάλει είτε με αυτόματο είτε με ταχύτητες (με συμπλέκτη). Στην περίπτωση που βγάλει αυτόματο δεν μπορεί να οδηγεί οχήματα με συμπλέκτη.

Μηχανή Α2 με ταχύτητες
Α2 με ταχύτητες
Μηχανή Α2 αυτόματο
Α2 αυτόματο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου 
  • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο(Δεν χρειάζονται αν κατέχει δίπλωμα άλλης κατηγορίας) 
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης 
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Α2 
  • Δήλωση συγκατάθεσης για προσωπικά δεδομένα 
  • Φωτοτυπία διπλώματος(αν κατέχει άλλη κατηγορία) 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας  
  • Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται διαβατήριο και άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.  

ΙΣΧYΣ 

  • Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, και Α έχουν διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας. 
  • Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μετά, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, η διοικητική ισχύς τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, κατά περίπτωση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Εάν αποκτήσατε δίπλωμα οδήγησης μηχανής κατηγορίας Α1 από 19/1/2011 έως 18/1/2013 και δεν υπάρχει ο κωδικός 72 στην στήλη 12 στο δίπλωμα σας, το δίπλωμα σας μπορεί να μετατραπεί στην κατηγορία Α2 χωρίς εξετάσεις οδήγησης. Το μόνο που χρειάζεται είναι αντικατάσταση της άδειας οδήγησης με νέα.
Μια διαδικασία την οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει η σχολή μας (Δες ‘’Υπηρεσίες’’ : Αντικατάσταση παλαιάς άδειας οδήγησης με νέου τύπου).

Μετάβαση στο περιεχόμενο