Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Σχολή Οδηγών Παπακωνσταντής Δημήτρης

Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (Απεριόριστο – Ανεξάρτητα Κυβικά) 

    Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος/βάρους ή κυβισμού και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp). 

    Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος. 

    Μπορεί όμως ο υποψήφιος να βγάλει δίπλωμα κατηγορίας Α και σε ηλικία μικρότερη των 24 αν είναι ήδη κάτοχος της Α2 για 2 χρόνια.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου 
  • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο (Δεν χρειάζονται αν κατέχει δίπλωμα άλλης κατηγορίας) 
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης 
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση χορήγησης Α 
  • Δήλωση συγκατάθεσης για προσωπικά δεδομένα 
  • Φωτοτυπία διπλώματος (αν κατέχει άλλη κατηγορία) 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας  
  • Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται διαβατήριο και άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. 


ΙΣΧYΣ
 

  • Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, και Α έχουν διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας. 
  • Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μετά, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, η διοικητική ισχύς τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, κατά περίπτωση. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

    Εάν αποκτήσατε δίπλωμα οδήγησης μηχανής κατηγορίας Α1 από 1/5/2002 έως 18/1/2011 και δεν υπάρχει ο κωδικός 72 στην στήλη 12 στο δίπλωμα σας, το δίπλωμα σας μπορεί να μετατραπεί στην κατηγορία Α χωρίς εξετάσεις οδήγησης. Το μόνο που χρειάζεται είναι αντικατάσταση της άδειας οδήγησης με νέα.
    Μια διαδικασία την οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει η σχολή μας (Δες ‘’Υπηρεσίες’’ : Αντικατάσταση παλαιάς άδειας οδήγησης με νέου τύπου).

Μετάβαση στο περιεχόμενο