Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Σχολή Οδηγών Παπακωνσταντής Δημήτρης

Μέλος της Ροδίων Οδήγηση Ε.Π.Ε.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C+Ε (ΝΤΑΛΙΚΑ)

     Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3500 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού με ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία.  

Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος C κατηγορίας (φορτηγό) 

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος.  

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου 
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης 
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση χορήγησης C+E 
  • Δήλωση συγκατάθεσης για προσωπικά δεδομένα 
  • Φωτοτυπία διπλώματος 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας  
  • Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται διαβατήριο και άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. 

ΙΣΧYΣ 

  –Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης και μέχρι τα 65 έτη.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ο υποψήφιος δίνει μόνο πρακτικές εξετάσεις αφού πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό υποχρεωτικών πρακτικών μαθημάτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο